Logo opleidingen met perspectief

Werken bij

Afdelingsdirecteur Terra Meppel

Solliciteer nu

0,8 - 1 FTE | Vacaturenummer: 1863 | Sluitingsdatum: 06 april 2023

Deze baan

Terra biedt praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs aan in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De opleidingen richten zich op voeding, plant en dier, natuur en milieu en op actuele maatschappelijke vraagstukken. De leerlingen zitten in de schoolbanken, maar gaan er ook op uit en zijn veel buiten bezig. Terra Meppel is één van de vestigingen, met 570 leerlingen.

Terra is een team-gecentreerde organisatie. Daarmee wordt een organisatie bedoeld waarin docenten hun werk uitvoeren vanuit onderwijsteams die hun eigen verantwoordelijkheden én bevoegdheden hebben.
Bij Terra Meppel begeleidt een klein onderwijsteam een specifieke groep leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Het team heeft de verantwoordelijkheid om het onderwijs aan die bepaalde groep leerlingen vorm en inhoud te geven. De leerlingen ervaren Terra Meppel als een prettige en veilige school. Leerlingen voelen zich gezien en gekend. Terra Meppel staat goed bekend in de regio.

Bij Terra zijn de afdelingsdirecteuren gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de vestiging. Terra Meppel heeft twee afdelingsdirecteuren. De Terra-organisatie heeft twee regiodirecteuren die ieder eindverantwoordelijk zijn voor een aantal vestigingen.

Voor Terra Meppel zoeken we een daadkrachtige, op ontwikkeling gerichte en onderwijskundig gedreven professionele afdelingsdirecteur die de school naar buiten toe goed kan profileren met eigentijds onderwijs. Samen met jouw collega-afdelingsdirecteur geef je leiding aan deze, goed geoutilleerde, open christelijke school met 570 leerlingen.

Wij zoeken

met ingang van 1 augustus 2023;

een Afdelingsdirecteur vmbo-groen/het Groene Lyceum.

De kern van de functie
Twee afdelingsdirecteuren zijn samen verantwoordelijk voor de volledige organisatie van Terra Meppel. Hieronder vallen ook zaken als de gesprekscyclus, formatie, financiën, interne en externe communicatie.

Als afdelingsdirecteur Terra Meppel:
• Geef je samen met je collega-afdelingsdirecteur leiding aan Terra Meppel (OP en OOP). Jullie geven leiding aan en zijn verantwoordelijk voor de gehele leerlijn vmbo-groen en het Groene Lyceum.
• Geef je leiding aan enkele onderwijsteams waarbij je de sparringpartner bent van de teamvoorzitters die de (twee-)wekelijkse vergaderingen leiden.
• Werk je, door het voorbeeld te geven, met het team aan een professionele organisatie waarin zaken bespreken/elkaar aanspreken gebruikelijk is.
• Draag je binnen de school (centraal en in kleinere setting) een heldere visie uit m.b.t. eigentijds en toekomstgericht groen onderwijs.
• Kun je het doel om meer maatwerk te bieden aansturen en realiseren.
• Stuur je op onderwijskundige doelen, je hebt hierbij aandacht voor continuïteit en borging (PDCA-cyclus).
• Stimuleer je jouw collega's tot eigentijdser groen onderwijs.
• Draag je naar buiten toe op een aansprekende manier de eigentijdse visie uit die aansluit op de behoefte van de maatschappij en zoek je samenwerking met andere partijen.
• Benut je de mogelijkheden van bedrijfsvoering, onderwijslogistiek en processen om het onderwijs verder te optimaliseren.
• Heb je samen met je collega-afdelingsdirecteur overleg over strategische zaken met de directeur/bestuurders, ook binnen het Terra-breed overleg.

Wat vraagt Terra Meppel? De professional die wij zoeken;
• heeft leidinggevende ervaring, ervaring in het vo en vmbo is een pre;
• heeft aantoonbare affiniteit met groen onderwijs en een heldere onderwijskundige visie die aansluit bij de visie van Terra;
• respecteert de christelijke identiteit van de school en biedt hier ruimte voor;
• ziet samenwerken met je collega-afdelingsdirecteur als een meerwaarde;
• kan situaties en een organisatie snel doorgronden, benoemen en ziet kansen;
• heeft het borgen (PDCA) van ingezette ontwikkelingen als tweede natuur;
• geeft het voorbeeld als het gaat om de gewenste professionele cultuur. Zo spreek je verwachtingen uit en je spreekt mensen op een opbouwende manier aan op resultaten en gedrag. Je bent zelf ook makkelijk benaderbaar en staat open voor feedback;
• is zowel intern als extern zichtbaar. Mensen in de school én in de regio leren jou op professioneel gebied snel kennen;
• ziet kansen om in Meppel en omgeving de school zodanig te profileren dat de aanwas van nieuwe leerlingen tenminste stabiel blijft;
• heeft een groot hart voor de vmbo-leerling en voor groen onderwijs.

Wij zoeken een directeur die zich herkent in de volgende eigenschappen;
• Je bent als persoon snel in contact en zichtbaar in de school en daarbuiten. Je pikt (interne en externe) signalen snel op.
• Je hebt een groot analytisch vermogen, een helikopterblik, en neemt medewerkers mee in je bevindingen.
• Je bent energiek en brengt positieve energie. Daar waar jij bent, gebeurt wat.
• Je bent daadkrachtig, je durft door te pakken als het in het schoolbelang is.
• Je hebt de blik naar voren i.p.v. naar de waan van de dag.
• Je bent betrouwbaar: je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Afspraak is afspraak.
•Je bent niet bang om gebaande paden te doorbreken. In je huidige werk krijg je regelmatig terug dat je creatief en/of innovatief bent
• Je bent een actieve luisteraar en nieuwsgierig naar de ander;
• Je bent gericht op samenwerken en van nature een verbinder. Je neemt mensen mee en geeft hun de gelegenheid actief mee te denken. Je zet mensen in hun kracht en hebt oog voor de kwaliteiten van (jonge) medewerkers. Je geeft ruimte en vertrouwen;
• Je kunt op tijd relativeren en hebt humor.

NB: Tegelijkertijd staat een vacature voor afdelingsdirecteur Terra Emmen open. Het is mogelijk om op beide vacatures (apart en volledig) te reageren

Wij bieden

We bieden je een uitdagende omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng, binnen een team van enthousiaste en betrokken collega's. Een goed pakket aan secundaire voorwaarden. Het betreft een schaal 13 functie cao mbo (dus ook voor deze functie in het vo).Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast dienstverband.

Vragen?

Ben jij enthousiast? Solliciteer dan uiterlijk woensdag 5 april 2023 via de sollicitatiebutton hieronder. Je kunt jouw motivatiebrief en cv richten aan mevrouw Erna Daling, directeur/bestuurder.

U kunt ook contact opnemen met Roos Bloemberg via telefoon: 06-3366 4041 of per roos.bloemberg@versteege-search.nl.

Kijk voor meer informatie over Terra op www.terra.nl en www.scholenopdekaart.nl

Een uitgebreid informatiepakket vindt u hier

Solliciteer nu

Reacties van uitzendbureaus worden niet in behandeling genomen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature