Logo opleidingen met perspectief
 

Samenwerking

In 2014 hebben de bestuurders van vrijwel alle VO-scholen in de provincie Groningen het Onderwijsmanifest Groningen getekend. Onderwijsgroep Noord heeft ook haar handtekening gezet. Met dit manifest kijken we 10 jaar vooruit. Er zijn tal van ontwikkelingen op het voortgezet onderwijs af komen die het nodig maken om tijdig stappen te zetten en beslissingen te nemen. Eén ontwikkeling is het dalende aantal leerlingen.

We willen de keuze voor leerlingen ook de komende jaren zo groot mogelijk houden. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om de negatieve gevolgen van krimp om te zetten in een kans. Afgesproken is om niet meer afzonderlijk maar samen te zoeken naar oplossingen. Goed onderwijs voor alle leerlingen in de provincie Groningen is daarbij het uitgangspunt. We hebben zelfs de ambitie uitgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.