Logo opleidingen met perspectief
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer R. Schuur
voorzitter 

de heer J. Bessembinders
vice-voorzitter

de heer M. Krijnsen

mevrouw L. de Ruigh   

de heer K.J. Roffel

mevrouw P. Silvius-Voogd

mevrouw M. Westerbeek

de heer E. van Zuidam


Het Dollard College (voorheen onderdeel van Onderwijsgroep Noord) is op 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd met het Ubbo Emmius; samen vormen zij de zelfstandige stichting Trivium. 
Onderwijsgroep Noord en Trivium - hebben een gezamenlijke Raad van Toezicht, een zogenoemde personele unie. 


Download hier de visie van de Raad van Toezicht