Logo opleidingen met perspectief
 

Leveranciersinformatie

Onderwijsgroep Noord heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het is leidend voor de onderwijsstichtingen die tot Onderwijsgroep Noord behoren: rsg de Borgen en Terra. Ook de Ondersteunende Diensten, die formeel niet onder het ministerie van OCW vallen, passen dit beleid toe. 

Het beleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (1 april 2013) en de herziene drempelbedragen in de Gids Proportionaliteit (versie: april 2016). 

Document inkoop en aanbesteden

In dit document staat hoe Onderwijsgroep Noord de wet- en regelgeving met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten toepast. Belangrijk is dat eventuele vermelde bedragen exclusief btw zijn aangegeven.

Voor ondersteuning en vragen kun je per mail contact opnemen met Mireille Hulleman, adviseur inkoop ad interim:  m.hulleman@onderwijsgroepnoord.nl